Juridische informatieJuridische informatie

Wettelijke informatie - natuurlijke persoon

     

De website www.villamerida.com wordt bewerkt door: Villa Merida . Adres: Calle 59 #615A x 80 y 82 , merida 97000

 E-mail : [email protected].

 Telefoon: 9996487409.   

De publicatiedirecteur is mevrouw/mevrouw Villa Merida, Calle 59 #615A x 80 y 82 , merida 97000, e-mail : [email protected], telefoon: 9996487409. De site www.villamerida.com wordt gehost door het bedrijf Amenitiz solutions SL, Cl Plaza Urquinaona Num.4 P.1 Pta.c 08010 - Barcelona, +33 1 86 65 02 09.

     

Juridische informatie - rechtspersoon

     

De website www.villamerida.com wordt beheerd door : Red arch property SL, ......... met een kapitaal van 0,0 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Calle 59 #615A x 80 y 82, Merida 97000, geregistreerd bij de Mexicaanse overheid van Merida onder het nummer RAP080428L49.

 intracommunautair BTW-nummer: .......... De publicatiedirecteur is mevrouw/MrVilla Merida, Calle 59 #615A x 80 y 82 , merida 97000, e-mail: [email protected], telefoon: 9996487409.

 De site www.villamerida.com wordt gehost door het bedrijf Amenitiz solutions SL, Cl Plaza Urquinaona Num.4 P.1 Pta.c 08010 - Barcelona, +33 1 86 65 02 09.

     

Privacybeleid & Cookies charter

     

Het doel van dit privacybeleid (hierna het "Beleid") is om u de regels uit te leggen met betrekking tot de verschillende verwerkingen die kunnen worden uitgevoerd wanneer u onze website gebruikt die toegankelijk is via het URL-adres: www.villamerida.com (hierna de "Site").

     

De verwerking van persoonsgegevens die vanaf de Site worden geïmplementeerd, is de verantwoordelijkheid van twee medeverantwoordelijke verantwoordelijken.

     

De personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn:

     

Het bedrijf Amenitiz Solutions (hierna "Amenitiz") dat de website van Red arch property SL beheert.

     

Amenitiz is geregistreerd onder CIF-nummer B67096750 in Barcelona, Spanje. Het hoofdkantoor is gevestigd op 4, Plaza d'Urquinaona, 08010 Barcelona, Spanje.

     

Amenitiz ondersteunt hostingprofessionals door hen een digitaal platform aan te bieden dat wordt gehost in SaaS-modus, zodat ze een website kunnen maken voor hun hostingactiviteit.

     

Rode boog eigendom SL

     

Dit bedrijf is geregistreerd bij de Mexicaanse overheid van Merida onder nummer RAP080428L49 (hierna de "Vestiging"). Het hoofdkantoor is gevestigd in Calle 59 #615A x 80 y 82, Merida 97000.

     

E-mail van de functionaris voor gegevensbescherming binnen de instelling: [email protected].

     

Amenitiz en de Instelling worden hierna samen de "Gegevensbeheerder" genoemd. De termen "wij", "ons" en "onze" in dit Privacybeleid verwijzen naar de Gegevensbeheerder.

     

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen wanneer u de Site bezoekt.

     

Met dit Beleid kunt u meer te weten komen over de herkomst en het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens en uw browsegegevens die worden verwerkt wanneer u onze Site bezoekt.

      

Voor de doeleinden van dit beleid verwijst de term "Persoonsgegevens" naar alle gegevens die alleen op u betrekking hebben en waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, ongeacht de Terminal die u gebruikt.

     

De term "Terminal" verwijst naar de fysieke apparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die u gebruikt om de Site te bekijken en erdoor te navigeren.

     

De term "Verordening" verwijst naar de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens, en in het bijzonder naar Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Franse wet nr. 78-17 inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Franse wet nr. 2018-493 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

     

Door onze Site te gebruiken, verklaart u dat u de voorwaarden van dit Beleid in hun geheel aanvaardt.

     

Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, staat het u vrij om het gebruik van onze Site te staken.

     

Dit Privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Om u vooraf goed op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen, stellen wij u op de hoogte door middel van kennisgevingen op de relevante diensten of per e-mail, al naar gelang van toepassing.

     

Op de Site wordt altijd de meest recente versie van dit Privacybeleid weergegeven.

     

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

     

In overeenstemming met de Verordeningen vermelden we alle uitgevoerde verwerkingen in een verwerkingsregister dat we ter beschikking stellen van de bevoegde autoriteiten.

     

Alle informatie die u ons tijdens uw bezoeken aan de Site hebt verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking ervan.

     

1.1. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

     

De volgende informatie kan worden verzameld en verwerkt: 

- Identificatiegegevens en contactgegevens: uw voornaam, achternaam, geslacht, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, taal en het land van waaruit u contact met ons hebt;

 - Financiële en betalingsgegevens: uw bankgegevens (in dit verband informeren wij u dat alle betalingstransacties worden versleuteld door de ontvangende bank of het erkende opslagcentrum en dat wij geen creditcardnummer bewaren), informatie over uw reserveringen, enz;

 - Verbinding, geolocatie (alleen met uw toestemming) en navigatiegegevens; en

 - Persoonlijke voorkeuren: Dit omvat uw cookievoorkeuren.

     

Wanneer we u vragen om uw persoonlijke gegevens in te voeren om toegang te krijgen tot een functie, zijn sommige gegevens verplichte velden omdat we deze gegevens nodig hebben om u toegang te geven tot deze functie (om uw reservering te registreren hebben we bijvoorbeeld uw voor- en achternaam nodig).

     

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over jou delen correct en up-to- date is.

     

We verwerken geen persoonlijke gegevens die als "gevoelig" kunnen worden gekwalificeerd (informatie over ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksleven) in de zin van de Verordeningen Persoonsgegevens.

     

In dit verband wordt gespecificeerd dat onze Site niet bedoeld is voor kinderen en dat we daarom geen gegevens met betrekking tot hen verwerken.

     

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet door te geven aan derden, tenzij hieronder anders vermeld in artikel 1.3.

     

1.2. Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

     

De hierboven vermelde Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld en verwerkt:

     

Beheer van reserveringen

     

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om u op de hoogte te houden van de status van uw reservering, de samenvatting van uw reservering, uw betaling te accepteren, enz.

    

   

          

  

   

    

     

Toegang tot klantenservice

     

Wij verwerken uw Persoonsgegevens als onderdeel van onze klantenservice om uw verzoeken te beantwoorden, met name via het contactformulier.

     

Onze diensten verbeteren

     

Wij verwerken uw navigatie- en reserveringsgegevens voor analyse en statistieken. Met deze gegevens kunnen we namelijk analyseren hoe u onze Site gebruikt en de ergonomie en kwaliteit ervan verbeteren.

     

Marketing

     

Als onderdeel van uw inschrijving op onze nieuwsbrief verwerken we uw gegevens om uw inschrijving te beheren en u gerichte informatie per e-mail of sms te sturen op basis van uw voorkeuren. We kunnen ook contact met je opnemen via pushmeldingen als je je op deze service abonneert.

     

Voor verwerking voor marketingdoeleinden is uw toestemming vereist. U kunt zich dus op elk moment afmelden voor onze communicatie.

     

In het geval dat u ons toestemming hebt gegeven om onze communicatie te ontvangen, via onze nieuwsbrief of via pushmeldingen, kunnen we de informatie die u ons hebt verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

     

- Informatie delen over onze huidige evenementen, producten, diensten, aanbiedingen; - Aanbevelingen over bepaalde producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn; en

 - Klantonderzoek om beter te begrijpen wat uw verwachtingen zijn met betrekking tot de producten en diensten die door onze Site worden aangeboden.

     

1.3. Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens?

     

Tijdens het gebruik van onze Site kunt u informatie ontvangen van derden met wie wij samenwerken om u bepaalde diensten aan te bieden. Het kan gaan om:

     

- Geaccrediteerde financiële instellingen en opslagcentra;

 - Entiteiten voor fraudeopsporing en -preventie; en

 - Dienstverleners op het gebied van marketing, communicatie en reclame.

         

Persoonsgegevens die via de Site worden verzameld, worden voornamelijk verwerkt door de interne diensten van de Gegevensverwerker.

     

We kunnen uw informatie echter wel delen met de hierboven genoemde derden, onder andere om de volgende redenen:

     

- de betaling te verrichten in het geval van financiële instellingen en erkende opslagcentra;

 uw krediet en identiteit te verifiëren met betrekking tot instanties voor fraudedetectie en -preventie; en

 - uw ervaring op onze Site te optimaliseren en onze diensten voor serviceproviders met betrekking tot marketing, communicatie en reclame te verbeteren.

     

Wij vragen derden die uw persoonlijke gegevens ontvangen, zich te verbinden tot naleving van de verordening inzake persoonsgegevens. De hierboven genoemde derden mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen gebruik.

     

Uw aanmeldings- en surfgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Google Analytics.

     

We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken om te reageren op een gerechtelijk bevel.

     

1.4. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

     

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van tien (10) jaar na uw laatste reservering om eventuele vragen of klachten te beantwoorden of om alle gegevens te bewaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of analytische vereisten (artikel L.123-22 van de Franse handelswet).

     

We kunnen uw gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyse; de gegevens worden dan geanonimiseerd.

     

Als onderdeel van een abonnement op onze nieuwsbrief nemen we geen contact meer met je op als je onze nieuwsbrieven langer dan twaalf (12) maanden niet hebt geopend.

    

   

      

  

   

    

     

Eventuele wijzigingen in dit Beleid zullen op deze pagina worden vermeld en in het geval van een wezenlijke wijziging zal u hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

     

De Gegevensverwerker kan uw gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyse. Aangezien deze dan worden geanonimiseerd, wordt er geen bewaartermijn opgelegd door de Verordeningen, aangezien het niet langer mogelijk is om u achteraf te "her-identificeren".

     

1.5. Hosting van uw persoonlijke gegevens

     

Uw Persoonlijke Gegevens worden gehost door Heroku Inc. The Landmark @ 1 Market St., Suite 300, San Francisco, CA, 94105, Verenigde Staten.'

     

De servers waarop uw Persoonsgegevens worden opgeslagen, bevinden zich in Frankfurt, Duitsland.

     

In elk geval heeft de Gegevensverwerker passende technische maatregelen getroffen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te handhaven.

     

1.6. Wat zijn uw rechten?

     

1.6.1. De toestemming

     

Uw toestemming moet op een duidelijke en ondubbelzinnige manier worden gegeven. Dit is de reden waarom, wanneer u instemt met het invullen van het contactformulier van de Site

     

- u wordt geïnformeerd over het gebruik dat van uw Persoonsgegevens zal worden gemaakt;

 - je moet een vakje aanvinken om je toestemming te bevestigen; en

 - Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen geen toestemming geven.

     

1.6.2. Andere rechten

     

In overeenstemming met de Verordeningen heeft u de volgende rechten op uw Persoonsgegevens:            

- Recht op toegang tot gegevens: met dit recht kunt u een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;

 - Recht op rectificatie: dit recht geeft u de mogelijkheid om de rectificatie aan te vragen van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens die op u betrekking hebben;

 - Recht om uw Persoonsgegevens te wissen: dit recht geeft u de mogelijkheid om ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen als aan een van de rechtsgronden is voldaan:

     

de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;

 u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, hebt ingetrokken ;

 u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking door middel van uw recht van bezwaar;

     

de verwerking van uw Persoonsgegevens onwettig is; of

 uw Persoonsgegevens moeten worden verwijderd onder een wettelijke verplichting.

     

- Recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; deze beperking van de verwerking kan worden uitgevoerd wanneer:

     

u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist;

 u geen bezwaar hebt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens in de context van onrechtmatige verwerking, maar eist dat deze wordt beperkt;

 uw Persoonsgegevens niet langer door onze diensten worden gebruikt, maar dat de opslag ervan alleen noodzakelijk is voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of

 u er bezwaar tegen maakt dat wij uw Persoonsgegevens gebruiken via uw recht op bezwaar.

     

- Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens: u kunt contact met ons opnemen om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan u of rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken;

     

- Recht van bezwaar: u kunt contact met ons opnemen wanneer

     

de verwerking wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ten behoeve van onze legitieme belangen; u kunt hier alleen bezwaar tegen maken om redenen die verband houden met uw situatie; of

de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op commerciële prospectie; u kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken zonder dat u ons enige uitleg hoeft te geven.

     

- Recht om het lot van uw Persoonsgegevens te bepalen na uw overlijden (het e- Testament): een van de specifieke kenmerken van de Franse wet is dat u ons uw instructies kunt sturen over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens zullen behandelen na uw overlijden. Zo kunt u kiezen of uw gegevens worden verwijderd of aan een van uw familieleden worden doorgegeven.

     

Ongeacht het doel of de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw gegevens verwerken, kunt u ons daarom te allen tijde en kosteloos een e-mail sturen om gebruik te maken van uw rechten op het volgende adres: [email protected]

     

Of stuur ons een brief naar het volgende adres: Calle 59 #615A x 80 y 82 , merida 97000

     

Houd er echter rekening mee dat we niet altijd positief op uw verzoek kunnen reageren om juridische redenen die we, indien nodig, onder uw aandacht zullen brengen nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

     

In elk geval herinneren we je eraan dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve instantie.

     

1.7. Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

     

Voor de verwerking van uw gegevens baseren wij ons op rechtsgronden die afhankelijk zijn van de manier waarop u met onze Site omgaat.

     

Wanneer u producten van onze Site koopt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens om het contract tussen ons en u uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld uw postgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen of uw bankgegevens om de betaling te verwerken.

     

We beroepen ons ook op andere rechtsgronden, zoals uw legitieme belangen. We vinden het bijvoorbeeld in uw belang dat uw identiteit niet kan worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, dat onze medewerkers van de klantenservice toegang hebben tot uw bestelgegevens om u beter van dienst te kunnen zijn, of dat we uw gebruik van onze Site beter kunnen begrijpen om de gebruiksvriendelijkheid ervan en de diensten die we u aanbieden te verbeteren.

     

Tot slot, als het gaat om de verwerking van Persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, is de rechtsgrondslag voor de verwerking uw toestemming (zie hierboven Artikel 1.6.1.).

     

2. Veiligheid van surfen op internet

     

2.1. Integriteit van uw gegevens op het internet

     

De Site heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, onbevoegd gebruik of toegang, wijziging of openbaarmaking van uw Persoonlijke Gegevens te voorkomen.

     

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De Data Controller heeft ook procedures ingesteld om elke schending van persoonlijke gegevens te beheren.

     

2.2. Kwaadaardig gebruik

     

Het wordt aanbevolen om alleen verbinding te maken met beveiligde netwerken, bij voorkeur privénetwerken. Wees je bewust van de risico's op openbare wifi-netwerken.

     

Ongeacht aan welke Gegevensverwerker u uw Persoonsgegevens vrijwillig hebt doorgegeven en rekening houdend met de aard van het internetnetwerk, kunnen andere operatoren, zonder enige band met de Gegevensverwerker, deze gegevens zonder uw toestemming verzamelen, in het bijzonder tijdens het surfen op het internet. Daarom raden wij u aan antivirus- en antispywaresoftware op uw computer te installeren en deze regelmatig bij te werken.

     

2.3. Usurpatie/ Phishing/ Phishing

     

De Gegevensbeheerder zal u nooit per e-mail om persoonlijke informatie vragen.

     

Als u een e-mail ontvangt namens de Gegevensverwerker waarin u wordt gevraagd om gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken (bankgegevens, gegevens met betrekking tot uw privéleven, etc.), antwoord dan niet en stuur deze e-mail naar ons door zodat wij de nodige actie kunnen ondernemen.  

U moet uw accountgegevens alleen verstrekken nadat u zich rechtstreeks via uw browser hebt aangemeld op de site.

     

3. Cookiebeleid

     

Een cookie is een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van je Terminal wanneer je een website bezoekt. Een cookie stelt de uitgever ervan in staat om de Terminal waarop het is opgeslagen te identificeren tijdens de geldigheidsperiode of registratie van de cookie.

     

Wanneer u de Site raadpleegt, kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw Terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden geregistreerd via cookies die op uw Terminal zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

     

3.1 Waarvoor worden de cookies op onze Site gebruikt?

     

Alleen de verstrekker van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

     

Wanneer u verbinding maakt met de Site, kan de Gegevensbeheerder, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies op uw Terminal installeren om de browser van uw Terminal te herkennen tijdens de geldigheidsperiode van de cookie in kwestie. De cookies die wij plaatsen worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden.

     

De cookies die we uitgeven stellen ons in staat om:

     

om studies uit te voeren en statistieken en bezoek- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen waaruit onze Site bestaat (bezochte secties en inhoud, routes) vast te stellen, zodat de Gegevensbeheerder het belang en de ergonomie van zijn diensten kan verbeteren;

     

de presentatie van de Site aan te passen aan de schermvoorkeuren van je Terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, etc.) wanneer je de Site bezoekt, afhankelijk van de scherm- of leeshardware en software die je Terminal bevat; en

     

om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om na een bepaalde periode opnieuw verbinding te maken met inhoud of een service.

     

3.2. Uw keuzes met betrekking tot cookies

     

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. De instellingen die u maakt, kunnen van invloed zijn op uw internetbrowsing en uw toegang tot bepaalde services waarvoor cookies nodig zijn.

     

U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen op de hieronder beschreven manier.

     

U kunt met name uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw Terminal worden opgeslagen of dat ze juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van hun herkomst.

     

U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de optie krijgt om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op uw Apparaat wordt opgeslagen. Voor meer informatie, zie "Hoe u uw keuzes kunt maken, afhankelijk van de browser die u gebruikt" in Artikel 4.2.3. hieronder.

     

3.2.1. De cookie-overeenkomst

     

De registratie van een cookie op een Terminal is in wezen onderworpen aan de wil van de Terminalgebruiker, die deze op elk moment en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die zijn browsersoftware hem biedt.

     

Als u de registratie van cookies in uw Terminal in uw browser hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn ingesloten in de pagina's en inhoud die u hebt bekeken tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte van uw Terminal. Ze kunnen alleen door hun zender worden gelezen.

     

3.2.2. Weigering van cookies

     

Als u cookies weigert te accepteren op uw Terminal, of cookies verwijdert die al zijn opgeslagen op uw Terminal, zal de kwaliteit van de werking van de diensten die worden aangeboden door de Site niet worden aangetast.

     

U zult echter niet langer kunnen profiteren van een aantal functies die nodig kunnen zijn om in bepaalde delen van de Site te navigeren. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot de inhoud of diensten waarvoor de installatie van cookies strikt noodzakelijk is (bijv. het boeken van een verblijf). Dit zou ook het geval zijn als de Gegevensverwerker - of zijn dienstverleners - het type browser dat door uw Terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit uw Terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet zou kunnen herkennen voor technische compatibiliteitsdoeleinden.

     

Indien nodig wijst de Gegevensverwerker elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen die verband houden met de werking van zijn diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor hem om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u hebt geweigerd of verwijderd.

     

We willen erop wijzen dat sommige cookies niet verwijderd kunnen worden, omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de Site.

     

3.2.3. Hoe maak je je keuzes, afhankelijk van de browser die je gebruikt?

     

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarin u kunt vinden hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

     

Voor Internet Explorer :

     

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

     

Voor Safari :

     

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

     

Voor Google Chrome :

     

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

     

Voor Firefox :

     

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

     

3.2.4. Cookies verwijderen

     

U kunt al uw cookies verwijderen of alleen de cookies die u wilt. Het verwijderen van cookies voorkomt niet dat je ze tijdens het browsen opnieuw kunt installeren. Zo kun je op een bepaald moment de cookiebibliotheek van je browser beheren. Technische cookies, noodzakelijk voor navigatie, worden opnieuw geïnstalleerd als u de Site bezoekt.

     

Hieronder leggen we uit welke procedure je moet volgen, afhankelijk van je browser.

     

Chroom   

Selecteer in het Chrome-menu "Instellingen". Geavanceerde instellingen weergeven

 Ga naar het gedeelte "Vertrouwelijkheid

 Klik op "Inhoudsinstellingen".

     

Klik in de paragraaf "Cookies" (eerste alinea) op "Cookies en sitegegevens".

 Zoek de cookies die je wilt verwijderen en klik op "OK". Je kunt er ook voor kiezen om al je cookies te verwijderen.

     

Firefox

     

Ga in het Firefox-menu naar "Extra" en vervolgens naar "Opties".

 Klik op het tabblad "Privacy" op "Cookies weergeven".

 Zoek de cookies die je wilt verwijderen en klik op "Cookies verwijderen".

     

Internet Explorer

     

Internet Explorer staat niet toe dat cookies per geval worden beheerd. U kunt al uw cookies verwijderen:

     

Klik op "Extra" en vervolgens op "Internetopties".

 Klik op het tabblad "Algemeen" onder "Navigatiegeschiedenis" op "Verwijderen". Vink het vakje "Cookies" aan en klik op "Verwijderen".

     

Safari

     

Selecteer in het Safari-menu "Voorkeuren".

 Ga in het geopende venster naar het tabblad "Beveiliging

 Klik op "Cookies weergeven".

 In het geopende venster zoekt en selecteert u de cookies die u wilt verwijderen en klikt u op "Verwijderen".

     

3.2.5. Privénavigatie

     

Met de modus "Privénavigatie", die nu door alle browsers wordt aangeboden, kunt u voornamelijk op internet surfen zonder een geschiedenis bij te houden van de bezochte pagina's of downloads. Wat cookies betreft, worden alle cookies die tijdens het browsen zijn opgeslagen, verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het is dus geen oplossing om cookies te weigeren; hun levensduur blijft echter beperkt tot de duur van uw browsen.

3.2.6. Cookies van derden uitschakelen

     

Het deactiveren van cookies van derden maakt het mogelijk om alleen cookies te accepteren die door de Site worden geplaatst, die je ook kunt deactiveren, verwijderen of beperken. Hier volgt de procedure die u moet volgen, afhankelijk van uw browser, als u cookies van derden wilt weigeren:

     

Chroom

     

Selecteer in het Chrome-menu "Instellingen". Geavanceerde instellingen weergeven

 Ga naar het gedeelte "Vertrouwelijkheid

 Klik op "Inhoudsinstellingen

     

Klik in de paragraaf "Cookies" (eerste alinea) op "Cookies en sitegegevens".

 Zoek de cookies die je wilt verwijderen en klik op "OK". Je kunt er ook voor kiezen om al je cookies te verwijderen.

     

Firefox

     

Ga in het Firefox-menu naar "Extra" en vervolgens naar "Opties". Vink op het tabblad "Privacy" het vakje "Cookies accepteren" aan. Selecteer "Nooit" voor de instelling "Cookies van derden accepteren". Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

     

Internet Explorer

     

Ga in het menu van Internet Explorer naar "Internetopties". Klik op het tabblad "Privacy" op de knop "Geavanceerd Interne cookies accepteren, cookies van derden weigeren Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

     

Safari

     

Selecteer in het Safari-menu "Voorkeuren".

 Ga in het geopende venster naar het tabblad "Beveiliging

 Om te kiezen voor "Cookies accepteren", selecteert u "Alleen van de sites die ik bezoek".